Krew. Łączy i dzieli

13 października 2017 – 29 stycznia 2018

Ekspozycja pogłębia wiedzę na temat krwi w kulturze żydowskiej w jej wymiarze religijnym, historycznym i społecznym, odnosząc się do tradycji i współczesności. Jej celem jest ukazanie faktów, a także obalenie stereotypów, zwłaszcza w kontekście relacji chrześcijańsko-żydowskich.

Wystawa prowokuje do stawiania pytań o to, czy kryterium krwi także określa pochodzenie. Czy więzy krwi są ważniejsze niż przynależność narodowa i kulturowa? Jaką rolę odgrywa krew w tym, jak określamy samych siebie i jak określają nas inni?

W narrację całości wystawy wplecione zostały dzieła sztuki współczesnej, m.in. prace.: Anisha Kapoora (po raz pierwszy prezentowany w Polsce), Piotra Uklańskiego, Moshe Gershuniego, Bogny Burskiej, Doroty Buczkowskiej oraz Elizy Proszczuk. Sztuka współczesna wizualizuje, buduje konteksty, wskazuje pytania, syntetyzuje. Jest refleksją nad poszczególnymi wątkami wystawy, komentarzem poszerzający wybrane tematy za pomocą języka sztuki.

Kuratorka wystawy w Muzeum POLIN: dr Małgorzata Stolarska-Fronia.